Nyheter

Vill du ha mitt nyhetsbrev via mail? Beställ det här!

20 augusti

Två nya uppdragsgivare

HåP Konsult AB arbetar med hotellbranschen, och utreder bl.a. beläggningstendenser, olika gästgrupper, framtida behov m m, samt säljer ett egenproducerat program för att prognosticera kommande verksamhet.

Jag skall dels hjälpa till med textutformningen av rapporter, dels marknadsföring av bolaget i stort.

Active Care AB säljer diverse handikapphjälpmedel samt medicintekniska produkter, t ex inhalatorer.

Uppdraget handlar om produktion av trycksaker, brev, hemsida m m.