Vad det kostar

Reklamproduktion kan kostnadsberäknas precis som vilken annan vara eller tjänst som helst.

Den som säger något annat ljuger - eller försöker lura dig.

Reklam enligt nätverk, sådan som jag står för, är oftast billigare än byråproducerad, utan avkall på kvalitet. Skälet är att vi är färre inblandade. I stället för en komplett arbetsgrupp med projektledare, copywriter, art director och produktionsledare görs jobbet av högst två personer. Det ger färre timmar = lägre kostnad.

Prislistan
Med ett kvartssekel i branschen vet jag var prislappen ungefärligen hamnar. För en standardproduktion ser det ut så här - efter det att argument, målgrupper etc är klara (och de har du säkert ganska gott grepp om själv), alltså punkterna 3 - 4 nedan:

Annons 20 - 25.000 kr
Broschyr 15 - 20.000 kr/sida
Kundtidning 15 - 20.000 kr/sida
Säljbrev 2.000 - 5.000 kr
Hemsida 2 - 5.000 kr/sida inkl upplägg, text etc

Priserna är ungefärliga men erfarenheten visar att man nästan alltid hamnar någonstans i de här socknarna. Och då ingår allt, t o m tryck i normala upplagor (några tusen).

Vad som höjer är fotoambitionerna (dyrt) eller om det är mycket tabeller etc. Resor och omfattande intervjuarbeten är inte heller gratis.

Vad som kan sänka är om du har mycket material klart själv så att jag bara redigerar.

Full kontroll

Jag arbetar praktiskt taget undantagsvis med fasta offerter. De kommer i flera steg, så att du alltid har kontroll över både vad du kommer att få och vad det kommer att kosta. Inga överraskningar!

1) Brief. Allt från några timmar till några dagar.
2) Diverse analyser: argument, målgrupper, media, tonlägen etc. En nödvändig förutsättning för ett framgångsrikt arbete. Har du det inte på pränt måste det dit.
3) Idéer, skisser etc.
4) Produktion (texter, bilder, layout, tryck/programmering etc)

Timpris? Nej tack.

Timpris och löpande debitering vill jag ogärna arbeta med, för det är branschens gissel. Så här horribelt kan det bli då:

- Jag klantar till det och vi får korrigera, skriva om och ändra i det oändliga. Timmarna tickar. Skall jag ha mer betalt ju sämre jag är?

- Eller omvänt: efter 25 år brukar jag hamna rätt tämligen snabbt. Skall denna rutin belönas med en lägre ersättning?

- För övrigt: är det påbörjad eller avslutad timma? Och hur lång är den? Hur lång tid tar det att tänka en tanke?