Trycksaker

Trycksaken kommer under överskådlig tid att vara basen för nästan all marknadskommunikation.

- Den är fysisk, konkret, och kan sparas.
- Den är lätt att orientera sig i.
- Den har överlägsen teknisk kvalitet jämfört med t.ex. annonser och fr.a. hemsidor.
- Den lever år efter år.

Här är några exempel ur min portfölj.

 
Presentationsbroschyr för AAR Translator AB i Malmö - ett mindre företag med bara något halvdussin anställda.

Läs delar av texten här. >> Säljbroschyr för Mercatum Kontor AB, också ett mindre företag med ett dussintal anställda.

Läs delar av texten här >>