Tidningar

En välgjord tidning, med mycket nytta och god läsning och väldigt lite reklam, gör att du stannar kvar i medvetandet hos målgruppen. Se också Tips och tricks, tidningar.

LÄRA för Telia Kompetens

Telia Kompetens var Telias utbildningsdivision, utan monopol internt och aktiva på marknaden för uppdragsutbildning. 4x8 sid om året.

Klicka på bilderna för att öppna dem större.


Dragbladet för VBG Produkter


Kundtidning med medvetet låg profil. Nu heter den Connexion och görs för flera europeiska marknader.

Klicka på bilderna för att öppna dem i PDF-format

AARTikeln för AAR Translator
Dubbelsidigt blad för en liten översättningsbyrå med bara ett halvdussin anställda. Tidningar är inte bara för de stora! Se deras trycksak under broschyrer.<<
Klicka på bilderna för att öppna dem i PDF-format