Hur jag gör det

Jag skriver alla slags texter som säljer och övertygar, jag producerar tillsammans med mina vänner reklam, och vi gör det på ett chosefritt sätt.

Jag ser på reklam som på vilken annan resurs som helst: den är ett medel att nå ett mål. Och precis som vid vilket viktigt (och dyrt) inköp som helst ingår några olika stadier i arbetet.

Förstudien

Syftar till att ta fram de grundläggande förutsättningarna. Här besvaras frågor som:

- Målgrupp. Inte bara "civilingenjörer i inköpspåverkande position" eller "konsumenter av tandkräm" eller - den mest vittomfattande definition jag arbetat efter - "alla svenskar som kan läsa och skriva samt de som kommer att kunna det inom två år", hur man nu skriver reklam till folk som ännu inte kan läsa. Utan också hur t.ex. kunniga de är, hur intresserade, hur snart de kan tänkas bestämma sig för att köpa
.

- Argument, vilket ju är en helt annan sak än egenskaper.

- Media. Kan man inte nå målgruppen på ett kostnadseffektivt sätt måste man formulera om definitionen ovan.

- Var i beslutskedjan vi arbetar. Skall vi skapa intresse? Eller sälja så att säga på postorder?

- Budget. Tråkigt men nödvändigt. Alla vinner på om du släpper en rambudget så tidigt som möjligt, för då hamnar vi på rätt ambitionsnivå direkt. Det blir inte billigare för att jag inte vet vad du vill.

- Tidsplan med avstämningspunkter och ansvarsområden.

Idén, skisserna

Nu börjar det likna reklam.

Målet är att du skall få en uppfattning om hur det hela kan komma att se ut i slutändan, och att jag skall få en bekräftelse på att jag tänkt rätt.

Du väljer själv i vilken form du vill se resultatet. A-skisser är mest exakta, men också svårare att tänka om och dyrare att producera. Enklare skisser ger större utrymme för ändringar men också för olika tolkningar.

Innan vi börjar skissa får du alltid en offert på vad de kostar, och tillsammans med dem en ny på resterande arbete.

När skisser, arbetsrubriker och vidhängande PM och budgetar är godkända återstår bara produktionen.

Produktion

Här ligger mer eller mindre mycket research, alltså ta-reda-på (du kan bli svårt inblandad), intervjuer etc.

Här skriver jag texten, och eventuellt även projektleder övrig produktion (foto, illustrationer etc) tillsammans med AD.

Före tryck godkänner du.

Och sedan är väl det hela klart?

Utvärdering

Nej, inte riktigt.

Innan vi är klara måste vi få reda på hur det hela gick, hur kampanjen / enheten / hemsidan eller vad det nu kan vara mottogs av målgruppen, hur utfallet blev etc. Inte för att slå oss på bröstet om det gick bra, utan för att kunna korrigera till nästa gång om det gick dåligt.

Om våra resultat

Reklam är ingen exakt vetenskap. Man kan aldrig någonsin säga före hur resultatet kommer att bli efteråt. Vad du tycker är bra reklam anser någon annan vara rena tramset.

Jag har tre kriterier för vad som är bra:

1) Det skall ge resultat på lång eller kort sikt.
2) Du skall tycka om den.
3) Jag som skrivit den skall tycka om den.

Om erfarenhet

Reklamsvängen är ytlig. Honnörsordet är "kreativitet". Nytt har ett egenvärde. Men är det så säkert?

En lösning må vara bra - men inte ditt problem. Det är därför vi närmar oss ditt uppdrag på det sättet jag beskrivit ovan.

Det är din uppgift som skall lösas, dina mål vi skall medverka till att du skall nå - vi skall inte tillfredställa våra egna ambitioner på att få göra en "häftig" annons som får guldägg.

Jodå, ungdomarna är duktiga på att hitta på.

Men jag lovar dig: med erfarenheten kommer en betydligt högre lägsta nivå.

Under fliken vad vi gjort finns några exempel på reklam jag gjort och som både uppdragsgivare och jag gillat. Titta på den! Läs texterna. Tycker du om vad du ser så kolla också vad kunderna tyckte. Verkar det fortfarande intressant så slå en signal.