Vad jag gör

Enkelt och sammanfattningsvis: jag hjälper dig att få till en effektiv kommunikation så att mottagarna förstår dig, tycker om dig, köper dina produkter, accepterar dina idéer eller vad nu målet kan vara.

Jag tror på enkelhet, chosefrihet och tydlighet - gärna med ett stänk humor eller med en knorr.
Medlen varierar naturligtvis. Ibland behöver du en broschyr eller trycksak, ibland en hemsida, ibland ett PM, en annons, kanske en hel kampanj...

Mitt huvudområde är texten. Det inkluderar analysarbetet (om du inte redan gjort det, men gjort måste det vara), research eller inläsning, upplägg/idé, skrivandet, korrigerandet.

Texten du får kan du ta till din interna reklamavdelning eller till en grafisk studio och fortsätta arbetet som om du skrivit själv. Eller också kan du låta mig, tillsammans med mina vänner, ta ansvar för helheten.

Valet är ditt.

· Förstudier
· Kampanjer
· Annonser
· Trycksaker: blad, foldrar, broschyrer, kataloger
· Kund- och personaltidningar
· Hemsidor
· Direktreklam